Ana Sayfa Ayvalık Zeytini Coğrafi İşaret Ayvalık Zeytinyağı Firmaları

AYVALIK ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı
Zeytinyağının Faydaları
Zeytin Çeşitleri
Zeytinin Faydaları
Zeytin Yaprağı
Zeytin Ağacı
Zeytinin Tarihçesi
Zeytin Hasadı
Zeytinyağı İstatistikleri
Zeytin Efsaneleri
İletişim
Gemlik Zeytini
Akhisar Zeytini
Zeytinyağı istatistikleri Dünyada ve Ülkemizde zeytinyağı ve zeytin üzerine istatistiki değerlendirmeler yer almaktadır. Rakamların hepsi resmi veriler olup kamu ve özel sektör bilgilerinden derlenmiştir.
Dünyada kişi başına zeytinyağı tüketiminde lider durumda Yunanistan olup; kişi başına tüketim 25 kg dır. Yunanistan’ı sırasıyla İtalya 11,5 kg, İspanya'da 10,4 kg, Tunus 10 kg, Suriye 8 kg, Portekiz 6 kg ile takip etmektedir.
Ülkemizde kişi başına zeytinyağı tüketimi 1,5 kg olup dünya sıralamasının en gerilerinde yer almaktadır. 1,5 kg zeytinyağı tüketimimizin azlığını ve ne kadar sağlıksız beslendiğimizin en bariz göstergesidir.
Dünyada üretilen zeytinyağının %80 i üretici ülkeler tarafından tüketilmektedir.
Ülkemizde son birkaç yıl içerisinde 2.500.000.000 (İki Milyar Beş yüz Bin Dolar) dolar harcanarak dışardan sıvı yağ alınmıştır.
2009 yılında ülkemizde üretilen toplam zeytinin % 65.55'i yağlık. % 34.45'i sofralık olarak değerlendirilmiştir.
2009 yılı verilerine göre dünya zeytin üretimi yaklaşık 18 milyon ton olup bunun % 98'i Akdeniz'e kıyısı olan ve çoğu AB üyesi olan İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Suriye, Fas, Portekiz, Fransa ve Cezayir gibi önemli üretici ülkeler tarafından üretilmektedir. Bu ülkeler üretim oranlarına göre sırasıyla üretimin %26’sı İspanya, %23’ü İtalya, %15’i Yunanistan, %9’u Türkiye, %8’i Tunus ve %5’i Fas’ta üretilmektedir. Ülkemiz, ortalama 1 milyon tonu aşan dane zeytin üretimi ile dünyada üretici ülkeler arasında 4.sırada yer almaktadır.
2010 yılı için yapılan istatistikî değerlendirmelerde Dünyada 2.925.000 ton zeytinyağı üretilmesi beklenmektedir.
Ülkemizde, yılda ortalama 150 bin ton civarında zeytinyağı üretiliyor. Bunun; 70 bin tonu iç tüketimde, kullanılırken, 80 bin tonu ihraç ediliyor
2009 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 150.751,495 adet zeytin ağacı mevcuttur. 2009 yılında bu ağaçların 107.620,097 adedi meyve veren yaşta, 43.131.398 adedi ise meyve vermeyen yaştadır.
Ülkemizde 2009 yılı istatistiklerine göre zeytin üretiminin % 55.2l'i Ege Bölgesi'nde. % 26.23'ü Doğu Akdeniz Bölgesinde, % 14.65'i Marmara Bölgesinde ve % 3.90'ı diğer bölgelerde yapılmıştır.
Ülkemiz dünya zeytin üreticisi ülkeler arasında ağaç varlığı yönünden 5. sırada, üretim yönünden ise 4. sıradadır.
01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ülkemizin siyah zeytin ihracatı 43.115.093,530 kg olup 52.656.554,0610 dolar gelir elde edilmiştir.
01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ülkemizin yeşil zeytin ihracatı 8.041.286,320 kg olup 13.279.041,9900 dolar gelir elde edilmiştir.
01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ülkemizin zeytinyağı ihracatı 25.550.099,937 kg olup 84.198.956,8500 dolar gelir elde edilmiştir.
Ülkemizde ağaç başına verim rakip ülkelere göre oldukça düşüktür. Ülkemizde ağaç başına 9–10 kilo zeytin alınırken, İspanya 25 kilo, İtalya’da 30 kilo civarında zeytin almaktadır. Ağaç başına verimin bu kadar düşük olmasında bakım -budama-ilaçlama-hasat esnasında yapılan yanlış uygulamalar etkili olmaktadır.
Zeytincilik ülkemizde üretim aşamasında 420.000 sanayide 55.000, pazarlamada 25.00 olmak üzere yaklaşık 500.000 aileye doğrudan gelir sağlarken, Zeytin Medeniyeti Akdeniz havzasında milyonlarca aileye doğrudan ve dolaylı gelir sağlamaktadır.
2009 yılı verilerine göre ülkemizin de 1 290 654 ton zeytin üretilmiş olup bunun 389.120 tonu sofralık 737.244 tonu da yağlık olarak değerlendirilmiştir. 737.244 yağlık zeytinden 147.491 ton zeytinyağı elde edilmiştir. Bu miktarlar ile ülkemiz Dünya "zeytin" üretimine yaklaşık % 10 oranında: "zeytinyağı" üretimine % 5 oranında katkıda bulunmuştur.
Dünya zeytinyağı üretiminde İspanya %40 üretim ile dünya birinciliğini elinde tutuyor. Onu, sırayla: %23 ile İtalya, %15 ile Yunanistan, %8 ile Türkiye, %7 ile Tunus, %4,5 ile Suriye takip ediyorlar.
Ülkemizde 1984 yılında sadece 1 tane Contiııiu (kesintisiz) sistem ve 1.500 klasik pres varken, 1995 yılında Continiu sistem 132 adet olmuştur. 2009 yılı itibariyle kapasitesi 30.000- 60.000 ton/gün olan yaklaşık 800 adet modern Continiu tesisi kurulmuştur. Zeytin üretiminin yaklaşık % 70"i modem sistemle işleyen "Continiu' zeytinyağı fabrikalarında yapılmaktadır

© 2010